radio bez oplat zaiks

Radio a komunikacja

Jest to nadawanie i odbieranie fal radiowych. W transmisji radiowej mikrofon przetwarza falę dźwiękową (zmiany ciśnienia powietrza) w falę elektromagnetyczną. Jest ona następnie nadawana, odbierana przez antenę odbiornika i doprowadzana do głośnika, gdzie zostaje ponownie przekształcona w falę dźwiękową.

Teoria fal elektromagnetycznych została opisana po raz pierwszy przez J. Maxwella (1864 rok). Potwierdzona w badaniach laboratoryjnych przez H. R. Hertza (1886 rok) i wykorzystana praktycznie przez G. Marconiego (w 1901 uzyskał łączność radiową przez Ocean Atlantycki).

W celu przeniesienia nadanego sygnału elektrycznego oscylator generuje falę nośną o wysokiej częstotliwości, modulator nakłada sygnał o częstotliwości dźwięku na tę falę.

Należy wiedzieć, że istnieją 2 metody modyfikacji fali nośnej. Modulacja amplitudy (AM), stosowana dla sygnałów nadawanych na falach długich LF i VLF oraz średnich MF, której moc fali nośnej zmienia się w czasie zgodnie z nałożonym sygnałem dźwiękowym. Modulacja częstotliwości (FM), wykorzystywana na paśmie VHF (bardzo wysokiej częstotliwości), w której zmienia się częstotliwość fali nośnej.

Antena nadajnika wysyła modulowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Odbierane są przez radio czyli antenę odbiornika. Trzeba wiedzieć, że antena nadajnika odbiera słabe napięcie odpowiadające falom wysyłanym przez nadajnik.

Obwód dostrajania wybiera określoną częstotliwość, z reguły za pośrednictwem różnych kondensatorów połączonych cewką z drutu. Demodulator oddziela sygnał dźwiękowy od fali nośnej, która zostaje usunięta po spełnieniu swojego zadania.

Wzmacniacz zwiększa sygnał dźwiękowy i wysyła go do głośników, w odbiorniku superheterodynowym sygnał wejściowy mieszany jest z generowanym wewnętrznie sygnałem o stałej częstotliwości, aby wzmacniacz mógł pracować na swojej optymalnej częstotliwości.

 

Górny Śląsk i jego skarby: Radiostacja Gliwicka

Gliwice to jedna z ciekawszych miejscowości na terenie Górnego Śląska, której warto poświęcić więcej uwagi w trakcie wycieczki śladem zabytków techniki. To piękne miasto znane jest ze wspaniałej architektury oraz tak charakterystycznego obiektu, jakim jest Radiostacja Gliwicka.

Dlaczego ten zabytek techniki cieszy się tak wielkim zainteresowaniem turystów? Z jakich względów warto mu poświęcić nieco więcej uwagi?

Radiostacja Gliwicka swą pracę rozpoczęła w 1925 roku. To stąd nadawano retransmisje programu Radia Wrocław, a że i Wrocław, i Gliwice były przed wojną miastami niemieckimi, rola tego radia w działalności propagandowej była bardzo duża.

Szczególnie ważne było to na terenie Gliwic, leżących na terenie Górnego Śląska, podzielonego po I wojnie światowej pomiędzy Polskę i Niemcy. Radio stanowiło jednak rzadkość. 

Sama Radiostacja Gliwicka od samego początku przyciągała swą formą oraz rozmiarami. Ta potężna, drewniana konstrukcja, połączona mosiężnymi śrubami, do dziś góruje nad okolicą i stanowi bardzo ważny element miejskiej panoramy.

Teren Radiostacji jest dziś cennym zabytkiem techniki oraz jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych, jakimi mogą się pochwalić Gliwice. Od 2005 roku pieczę nad anteną oraz stojącymi przy niej budynkami sprawuje Muzeum w Gliwicach.

Kto zajrzy na urządzoną tu wystawę, ten będzie mógł zdobyć wiele cennych wiadomości na temat prowokacji gliwickiej, która miała usprawiedliwić atak Niemiec na Polskę. Ujrzeć ciekawą kolekcję zabytkowych sprzętów, dzięki którym w okresie międzywojennym nadawano stąd liczne audycje.

Uwagę przyciąga też sama wieża – najwyższa wolnostojąca konstrukcja w Europie. Ten cenny zabytek techniki wciąż wzbudza zachwyt, a spacery w jego otoczeniu mogą każdemu z nas dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń.