muzyka bez opłat

Muzyka – Geniusz kosztem zdrowia psychicznego

O ludziach wielkiego formatu często słyszy się, że są personami ekscentrycznymi. Niekiedy jednak, owy ekscentryzm nie jest wyrazem geniuszu samego w sobie

ale nieprawidłowości w zdrowiu psychicznym, które objawiać się mogą na różne sposoby, w tym również w postaciach łagodnych, które mogą zmylić nawet ekspertów względem kondycji psychicznej pacjentów.

Wielu artystów cierpi natomiast na depresje, do czego niemal wszyscy chorzy przyznają się otwarcie. Niestety, dziedzina psychologii rozwinęła się niedawno, co z kolei sprawiło,

że niegdysiejsza elita artystyczna pozostawała z takowymi problemami bez żadnej pomocy. Jednym z bliższych polakom przykładów może być Fryderyk Chopin,

który według wielu źródeł mógł mieć problemy natury psychicznej. Oprócz głębokiej depresji, która pojawiła się po wyjeździe z kraju genialny kompozytor mógł także cierpieć na szereg innych schorzeń.

Teorie, na temat stanu psychicznego artysty opierane są głównie na dokumentach źródłowych takich jak listy, pamiętniki i wszelkie inne zapiski sporządzone przez osoby, które otaczały młodego Chopina.

Sądzi się, że mógł on cierpieć między innymi na choroby afektywne- dwubiegunowe, na przykład maniakalno- depresyjne, jak również otępienie przedwczesne, które dzisiaj określane jest mianem schizofrenii, czy też psychozę.

Podstawą do wysnuwania takowych przypuszczeń są przede wszystkim wzmianki o rzekomych przewidzeniach muzyka, które zdarzały mu się dosyć często.

Niektórzy twierdzą jednakże, że zdrowie psychiczne Chopina, było wzorowe, a niektóre objawy wynikały z przemęczenia i ogólnego zmęczenia, które powodowały intensywny tryb życia,

jak również choroba, która dręczyła muzyka od wczesnego dzieciństwa natężając swoje objawy wraz z wiekiem. Pierwszym, który odważył się mówić o zdrowiu psychicznym Chopina

był Onuf- Onufrowicz, który w 1920 roku wydał książkę na ten temat. Stała się ona podstawą i dla wielu również inspiracją do przeprowadzania kolejnych badań i wywodów na ten temat,

co w znacznej mierze przybliża do określenia i wytłumaczenia niektórych zdarzeń z życia muzyka.

 

Muzyka koi

Muzyka, oprócz tradycyjnych zastosowań, znajduje w dzisiejszym świecie całkowicie inne, różne zastosowania. Nie jest tylko rozrywką, zabawą. Dzisiaj muzyka to nie tylko zbiór dźwięków, czy rytmów.

Dwudziesto- pierwszo wieczny świat stawia przed nami różne czasami nawet całkiem kontrowersyjne zastosowania owej jednej za sztuk pięknych. Ludzie potrafią wszystko przeistoczyć.

Jednym z owych użyć muzyki, jest jej zastosowanie jako formy relaksacyjnej, pewnego rodzaju medytacji, pomagającej zobaczyć swój środek. Forma ta pozwala często zmierzyć się ze swoimi słabościami, zobaczyć cząstkę siebie.

Jest to też sposób uspokojenia się i zatrzymania w coraz częściej bardzo zabieganym życiu. Możemy zauważyć w ostatnich latach rosnącą liczbę gabinetów lekarskich oferujących nam leczenie poprzez muzykę.

Leczenie to nazywamy muzykoterapia. Pozwala ona często przetrwać człowiekowi chorobę i zrelaksować duszę, spiętą ciągłym myśleniem o chorobie. Każdy z nas chory, czy zdrowy może uczestniczyć w zajęciach z muzykoterapii.

Człowiek słuchając muzyki niesamowicie rozluźnia się. Mięśnie przestają być napięte. Podwyższa to także ciśnienie krwi, która coraz szybciej płynie w naszych żyłach, co jest dla nas bardzo korzystne.

Wiele dzieci, które przeżyły jakieś traumatyczne przeżycia ma problemy z zasypianiem. Pomóc wtedy może słuchanie lekkiej, miękkiej muzyki, która przed snem ukoi i rozluźni naszą duszę i ciało.

Muzyka pomaga też w gabinetach dentystycznych, oddziałach położnictwa, lekkich zabiegach chirurgicznych łagodzić lekki ból.